logo brand Yadea logo brand Piaggio logo brand Vespa logo brand Moto Guzzi logo brand Aprilia logo brand Suzuki logo brand KYMCO logo brand Husqvarna logo brand GASGAS logo brand CFMOTO דו גלגלי logo brand CFMOTO רכבי שטח logo brand Raddin logo brand SEADOO logo brand Can-Am logo brand EXCAR logo brand MINICAR
דלג לתפריט תחתון
>

תקנון האתר


(*) אם הנך קורא דף זה הרי שהנך גולש באתר האינטרנט של החברות עופר חברה לרכב בע"מ ו/או אבניר חברה לרכב בע"מ (להלן "האתר" ו- "עופר-אבניר").

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לנוחיות הקריאה בלבד, אך בכל מקום שמדובר בלשון זכר הכוונה להתייחס לגברים ונשים כאחד

הסכמת הקורא לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות של עופר-אבניר.

כגולש שנכנס לאתר, הנך מצהיר ומתחייב כי קראת את תוכן תקנון זה, הבנת את האמור בו והנך מסכים לתנאיו ולהוראותיו, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה או תביעה או דרישה במישרין או בעקיפין, כנגד עופר-אבניר או האתר או מי ממפעיליו  או מי מבעליו או מי ממנהליו או מי מעובדיו או מי מטעמם.

אם אינך מבין תנאי כל שהוא באתר תוכל ליצור קשר עם נציג עופר-אבניר לקבלת הבהרות, באחת מדרכי ההתקשרות שמפורסמות באתר.

 אם אינך מסכים ולו לאחד מהתנאים המופיעים באתר, עליך להפסיק את הגלישה בו לאלתר.

המשך שימוש ו/או גלישה באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בו ולהלן ולרבות "למדיניות הפרטיות של עופר-אבניר ושל האתר" המפורסמות בסמך זה ו/או במסמך נפרד לעניין מדיניות הפרטיות של האתר ושל עופר-אבניר.

מידע כללי

 1. עופר-אבניר מאוגדות מזה שנים רבות בישראל כחברות פרטיות בע"מ. עוד שנים רבות טרם התאגדותן של עופר-אבניר כחברות, עסקו משפחות בעלי המניות והמנהלים בעופר-אבניר בענף הרכב כך שבגילגולים שונים עסקן של עופר-אבניר בענף הרכב מתקיים מזה למעלה מ-50 שנה.
 2. עופר-אבניר יבואניות ומשווקות של רכבי שטח, טרקטורונים, קטנועים, אופנועים, אופנועי -ים, סירות ורכבים מסוגים נוספים (כל הללו יכונו להלן לנוחיות "רכבים"). כמו כן עוסקות עופר-אבניר ביבוא ושווק אבזרים וחלפים לרכבים ובמתן שרותי מוסך לרכבים. הרכבים, האבזרים והחלפים יכונו להלן לנוחיות "המוצרים").
 3. עופר-אבניר מפעילות מספר חנויות ואולמות תצוגה שלהן וכן פועלות עופר-אבניר בסיוע רשת מפיצים ברחבי הארץ, חלקם עוסק בשווק מוצרים וחלקם אף נותן שרותי מוסך לרכבים.
 4. הרכבים כמו גם מרבית האביזרים והחלפים מיוצרים בחו"ל והם מיובאים לארץ ע"י עופר-אבניר ונמכרים ללקוחות פרטיים ו/או מוסדיים.
 5. כמו כן עוסקות עופר-אבניר במסחר ברכבים משומשים, לרבות במסגרת עסקאות שמכונות "טרייד אין" שנערכות בינן לבין לקוחות, בכפוף להסכמת הצדדים לבצע עסקה כזו.

האתר והתנאים לשימוש בו:

 1. האתר מספק לציבור הגולשים והמתעניינים מידע בסיסי אודות עופר-אבניר והמוצרים אותם הן מיבאות ו/או מוכרות. כמו כן כולל האתר מידע בסיסי אודות יצרני הרכבים, שמות המותגים המיוצרים וכן מידע בסיסי אודות מפיצים.
 2. תוכן האתר הינו כאמור בסיסי ונועד לשם קבלת ידע כללי אודות עופר-אבניר ואודות הרכבים.
 3. היצרנים של המוצרים בחו"ל שוקדים על יצור דגמים חדשים ועל שינויים ושיפורים במוצרים קיימים. על כן המידע, לרבות תאור רכבים, תכונותיהם והתמונות שבאתר מיועדים להמחשה בלבד והם אינם מהווים הבטחה ו/או התחייבות לכך שבפועל יהיו להם את הצורה, הצבע או התכונות שבאתר. בפרט אין להסתמך על האתר כעל מקור מחייב להבטחה, הסתמכות או מצג עובדתי או משפטי, באשר לרכבים או לאיזה מהמוצרים המוצגים באתר.
 4. המידע שבאתר אינו אמור להיות מפורט דיו ואיננו מתעדכן מדי יום. על כן המידע שבאתר אינו אמור לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות שיש להן תוצאות כספיות, משפטיות, אישיות או אחרות. כל פעולה ו/או החלטה שתיעשה על ידך אמורה להיות  לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד על בסיס מידע מפורט, עדכני וספציפי לדגם ו/או למוצר, כפי שתקבל מאת נציגי עופר-אבניר.
 5. הסתמכות שלך לגבי טיבו ו/או תכונותיו של איזה מוצר יכולה להיות אך ורק לפי מסמך חתום בידי נציג עופר-אבניר כמו הזמנה ו/או מסמך אחר שבו יפרטו הפרטים.
 6. על כן ובהתאם לאמור לעיל, הנך מסכים כי בקשר עם השימוש באתר ו/או הגלישה בו, הנך מסכים כי לא תהא לך כל טענה או תביעה או דרישה במישרין או בעקיפין, כנגד עופר-אבניר ו/או כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי מבעלי המניות ו/או מי מהמנהלים ו/או מי מהעובדים בהם או בכלל.
 7. ככלל השימוש באתר ובתוכנו הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש במידע שבאתר זה או בחלק ממנו לכל שימוש שאיננו צרכני פרטי ובפרט לא למטרות מסחר ו/או עסק ואין להעתיק ממנו חלקים ו/או לפרסם אותם.
 8. בפרט הנך מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שבאתר או באיזה חלק ממנו למטרה שהיא אסורה על פי חוק ו/או על פי תנאי השימוש באתר המפורטים במסמך זה.

להלן דוגמאות לשימוש אסור במידע או באתר

 1. אף אדם אינו רשאי לעשות במידע שבאתר שימוש שמנוגד לחוק.
 2. בפרט אין לעשות שימוש במידע או להעלות לאתר חומר כתוב ו/או מצולם שיש בו כדי: הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות של אדם ו/או העלבת אדם ו/או לפגוע בכבודו לפגוע בשמו הטוב של אדם או דברי הסתה, כל מידע אחר שהינו שקרי, אינו נכון, הוא בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. כמו כן אין לעשות שימוש או להעלות לאתר חומר שמציג פעילות לא חוקית או נחזה כמעודד פעילות כזו.
 3. ללא הסכמה בכתב חתומה בחתימת יד של מנהלי החברות עופר-אבניר על גבי חותמת החברה, אינך רשאי לבצע אף אחד מההתנהגויות הבאות בקשר עם האתר ו/או תוכנו:
 • א. לעשות שימוש מסחרי ו/או למטרת עסק ו/או פרסום.
 • ב. לפגוע בזכויות קניין רוחני ו/או בזכות מוסרית בקשר עם המידע שבאתר.
 • ג. להעתיק, להפיץ, להציג או לפרסם בכל דרך שהיא, לרבות בכתב, בדיבור או בשידור.
 • ד. לעשות שימוש במידע שבאתר לצורך יצירת או הרחבת מאגר מידע.
 • ה. לאפשר הפעלת תוכנה או כל אפליקציה חיפוש ו/או העתקה של מידע מתוך האתר.
 1. התנהגות בניגוד לחוק ו/או לתנאים שהמסמך זה עלולות לחשוף אותך לתביעות ולהגשת כתבי אישום נגדך שתוצאתם עלולה להיות חיובך בתשלום סכומי כסף גבוהים לקנסות או כפיצויים ועלול ויושת עליך מאסר.

 האתר, מניעת גישה ואחריות

 1. למרות השתדלות עופר-אבניר, עלול ולא תהיה גישה לאתר מדי פעם בפעם, בין בשל שידרוגים ו/או עדכונים יזומים ובין בגין תקלות או בעיות. עופר-אבניר לא מתחייבות שהאתר יפעל בכל עת, לא מתחייבות שתוכן האתר לא ישונה מדי פעם בפעם ללא מתן התראה מראש והן לא תהיינה אחראיות לאיזה נזק שיגרם בקשר עם תוכן שגוי שיפורסם באתר או תוכן חלקי או היעדר תוכן ו/או אי פעולת האתר באופן זמני או בכלל.
 2. עופר-אבניר רשאיות לאסור או לחסום גישה לאתר, כלפי גולש ספציפי, כלפי קבוצת גולשים או בכלל, בכל עת על פי שיקול דעתן הבלעדי, באופן זמני או לתמיד והן שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית לשנות ואף להפסיק את הפעלת האתר לרגע או לצמיתות, כולו או חלקו, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 3. כל חומר כתוב שימצא באתר יחשב כשייך לעופר-אבניר בלבד לרבות כל הזכויות בחומר זה. עופר-אבניר רשאיות לשנות ו/או למחוק כל תוכן שימצא באתר, לרבות כזה שיכתב ע"י גולש באתר. לעניין זה יודגש כי שינוי באתר כולל מחיקת חומר לרבות כזה שיועלה לאתר ע"י גולשים יעשה ללא הנמקה ו/או התראה ועופר-אבניר לא תהיינה אחראיות לנזק שיגרם עקב שינוי ו/או מחיקה כאמור לרבות בגין אי שמירת גיבוי של חומר ו/או מחיקת "היסטוריה" של המידע שנכתב באתר.
 4. ככלל, כל שימוש שתעשה באתר או במידע שתקבל ממנו או באמצעותו הינו לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. עופר-אבניר לא תהינה אחראיות ולא תחויבנה בתשלום כספי, פיצוי ו/או שיפוי או בכל סעד אחר כל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם משימוש באתר או הסתמכות על מידע שמצוי או שהיה מצוי בו. מידע שבאתר עלול להיות לא מעודכן ו/או לא מלא ו/או אפילו שגוי וככל והנך חפץ לקבל מידע מלא, נכון ועדכני עליך לפנות לנציגי עופר-אבניר ע"מ לקבל המידע.

פרטיות :

 1. למידע אודות נוהלי השמירה על הפרטיות באתר ראה וקרא את המסמך לעניין "מדיניות הפרטיות" שמפורסם בנפרד באתר האינטרנט של עופר-אבניר.

צדדים שלישיים

 1. חלק מהמידע שבאתר מציג צדדי ג' לרבות יצרני רכב בחו"ל ו/או יצרני מוצרים ו/או קישורים אליהם במישרין ו/או בעקיפין.
 2. מידע וקישורים כאלו נועדו לנוחיות הגולשים. קישורים כאלו ותוכנם הינם בשליטת צדדי ג'. אין לעופר-אבניר האפשרות לפקח על תוכן האתרים המקושרים ו/או להתערב בתוכנם ו/אין בהצגת מידע וקישור לצד ג' משום נטילת אחריות מצד עופר-אבניר או אפילו המלצה למי מהגולשים בדבר נכונות, עדכניות ו/או אמינות התוכן שמפרסם צד ג' כזה.
 3. על גולש שעובר מאתר עופר-אבניר לאתר אחר באמצעות קישור או עובר לאותם אתרים בעצמו, לקרוא את תנאי השימוש והתקנונים של אותם אתרים ולבחון ולבדוק בעצמו ועל אחריותו את תנאי השימוש, את החומר והמידע שבהם.
 4. מובהר כי עופר-אבניר אינן אחראיות לכל נזק או תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש ו/או הגלישה באתרים של צדדי ג' לרבות אלו המקושרים לאתר, או מהסתמכות עליהם.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שמוכר ו/או יוכר בדין, באתר ו/או בתוכן האתר, לרבות כל סוגי הכתב, התמונות, העיצוב, קוד המקור, קוד התוכנה, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, שמות ו/או מושגים, מידע, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות לרבות יצירות ספרותיות ו/או נגזרות, מוניטין, רעיונות, מדגמים, המצאות, ידע, שמות לוגו, נתונים, זכויות מוסריות, קובצי גרפיקה שמע ווידאו, שמות מסחריים, שמות מוכרים בציבור, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של עופר-אבניר בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לעופר-אבניר זכות שימוש בהם. השימוש באיזה מזכויות אלה על-ידך הינו אסור אלא אם תקבל מאת עופר-אבניר רשות מפורשת מראש ובכתב ובכפוף במדויק להרשאה שתקבל.
 2. כל תוכן המצוי או שיהיה באתר מדי פעם בפעם, לרבות כל סוגי הכתב, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי שמע, אנימציה, וידאו ואופן עיצוב ו/או ארגון הנ"ל באתר  כפופים כולם לזכויות יוצרים ולכל ההגנות המוקנות לעופר-אבניר לפי כל דין בהם. אשר על כן, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להרשות, ליצור עותק דומה או זהה או נגזר.  כמו כן אין למכור או לפרסם תוכן מהאתר או למסור לאחרים כל פרט מפרטי האתר ואין לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידי הגולש  או ע"י מי מטעמך. הכל אלא אם תקבל הסכמה מפורשת מראש ובכתב מעופר-אבניר לעשות כך.
 3. חלק מתכני האתר מכילים ו/או יכילו בעתיד כתב, מידע או סימנים או כל סוג תוכן הכפוף לזכויות היוצרים של עופר-אבניר ו/או של צדדי ג' שהרשו לעופר-אבניר לעשות בהם שימוש. אין לעשות שימוש כל שהוא באיזה מהתכנים שבאתר ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת עופר-אבניר.
 4. שם המתחם של האתר בעברית, באנגלית ובכל שפה אחרת, כולל סימני המסחר קיימים ו/או שיהיו בעתיד של עופר-אבניר ו/או של צדדי ג' כאמור   הינם בבעלות עופר-אבניר באופן בלעדי ואין לעשות בהם או בחלק מהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת עופר-אבניר.

שונות

 1. ייתכן כי חלק מהתוכן, לרבות תרשימים, שרטוטים, תמונות, טבלאות מידע וכיוב' הכלולים באתר ו/או שמוצגים באתר, הוכנו על ידי היצרנים של המוצרים לצורך הצגתם בכמה אתרי אינטרנט במדינות שונות ברחבי העולם. על כן יכול וחלק מהתוכן שמוצג באתר איננו רלוונטי לישראל בכלל ו/או שהדגמים שמיובאים לישראל שונים ממה שמוצג באתר, לדוגמא – בשל שינויים בדרישות החוק בישראל לעומת מדינות אחרות בעולם ו/או בשל דרישות משרד התחבורה בישראל לעומדת דרישות שונות במדינות אחרות וכן יכול וישנם שינויים לפי דרישת עופר-אבניר מאת היצרנים כדי להתאים את המוצר לדרישות קהל הלקוחות.
 2. אם הנך מעוניין ברכב או אביזר ספציפי המופיעים באתר, עליך ליצור קשר עם נציגי עופר-אבניר ו/או מי מהמפיצים, על מנת לוודא הזמינות, המחיר והתכונות של הדגם הספציפי שמיובא לארץ.
 3. בכל מקרה, מחירים, ככל ויפורסמו באתר, מתעדכנים מעת לעת וכפופים לשינויים ללא כל הודעה והתראה מראש ורק הזמנה או הסכם כתוב וחתום ע"י נציג עופר-אבניר מחייב את עופר-אבניר.
 4. עופר-אבניר משתדלת ואף נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים ובנהלים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי באתר ככל והוא בשליטתה וזאת כנגד פגיעה ו/או ניצול על ידי אנשים בלתי מורשים ו/או בעלי כוונת זדון. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או הגולש באתר לבין מחשבי עופר-אבניר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים.
 5. כמו כן, עופר-אבניר משתדלת לנקוט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם מדי פעם בפעם אף כדי לנסות ולהגן על האתר עצמו ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות עוינות.
 6. עופר-אבניר אינה יכולה להבטיח את בטחון המידע שבאתר ואיננה יכולה להבטיח את שמירתו באופן מוחלט. עופר-אבניר איננה מתחייבת ששירותיה יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני גישה/פריצה עויינת לתוכן האתר. לפיכך, מובהר בזאת כי על הגולש להימנע ממתן פרטים מהותיים באתר ובפרט אין להעלות לאתר ססמא/ות שנדרשות לביצוע תשלום ו/או לקבלת מידע עליך. עופר-אבניר לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באתר או בתוכנו או בשירותים המוצעים בו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
 7. למידע נוסף על אבטחת המידע או על ההגנה על מידע שנאסף או נשמר אודותייך או אודות השימוש שלך באתר, ככל שקיים, ראה את מדיניות הגנת הפרטיות של עופר-אבניר באתר.
 8. על כל מחלוקת ו/או תביעה בין עופר-אבניר לבין גולש או מי שעושה שימוש באתר וכל הכרוך בכך באופן ישיר ו/או עקיף יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ובירור המחלוקת ו/או התביעה יהיה אך ורק בערכאה המוסמכת בעיר תל אביב.
 9. תנאי השימוש באתר המפורטים במסמך זה, אינם מעניקים זכויות או רשות לעריכת שינויים באתר או באפליקציות שמקושרות אליו. השימוש באתר ו/או באפליקציות יעשה אך ורק בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
 10. הנך מתחייב/ת בזאת שלא לעשות כל שימוש שאסור לפי כל דין או בניגוד לתנאי שימוש אלה. בפרט אסור לאף אדם שלא הורשה במפורש ובכתב ע"י עופר-אבניר לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות, לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן, לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה או התוכנות הנלוות או התוכן הדיגיטלי, לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים, קיימים ו/או שיפותחו בעתיד, כדי לגשת או להכין רשימות ו/או אינדקס ו/או מאגר מידע של איזה מתכני האתר. בפרט אסור לעשות כל שימוש עסקי במידע שבאתר.
 11. הנך מתחייב לשפות את עופר-אבניר או מי מטעמן בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית או מסחרית מכל סוג שהוא לרבות הוצאות נלוות, בגין כל טענה, דרישה או תביעה שתועלה נגד עופר-אבניר על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שתעשה באתר או בתוכנו. הנך מתחייב בזאת לשפות את עופר-אבניר במלוא כל נזק והוצאה ובפרט בגין כל פסק דין, הרשעה, החלטה או קנס של רשות מינהלית או שיפוטית או מעין שיפוטית, אשר תחייב את עופר-אבניר לשאת בתשלום כספי, קנס, עונש או פיצוי, אשר ניתנו בקשר עם הפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך או מי מטעמך.
 12. עופר-אבניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף תנאים מתנאי שימוש אלו בכל עת וללא התראה מראש או בדיעבד. הנוסח הקיים וכל שינוי שיעשה באתר או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו בעתיד ועליך לקרוא תנאים אלו מחדש בכל כניסה לאתר. ככל שאינך מסכים לתנאי שימוש אלה לרבות השינויים כאמור עליך להימנע מהמשך שימוש באתר.
 13. תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל קשר מחייב, משפטי או עסקי של שותפות או שליחות או נאמנות או קשרי עובד-מעביד או קשרי מזמין-קבלן, בינך לבין עופר-אבניר.
 14. ככל ויהיו לאיזה סעיף בתקנון זה פירושים שונים, הרי שפרוש המקיים אותו יהיה עדיף על פרוש שלפיו הוא בטל. כמו כן, אם תנאי מתנאי השימוש המפורטים באתר ימצא בעתיד בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, הרי שרק תנאי זה יראה כבטל וימחק מתנאי השימוש. ככל והחוק החל או שיקבע בחוק שיחוקק, תנאי חלופי או נוסף שנדרש הרי שאותו תנאי יראה כאילו נכתב במסמך זה ובכל מקרה מחיקתו של תנאי זה או אחר לא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי השימוש האחרים.
 15. תקנון ותנאי שימוש זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין עופר-אבניר רק בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו. אין באמור במסמך זה משום הסכם המחייב את עופר-אבניר לגבי רכישה ואו תכונות של מוצר ספציפי.
 16. יצירת קשר: בכל עניין, שאלה או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות תיבת צור קשר באתר ו/או בטלפון 03-5158888.